Bachelor of Science in Information Technology (BSIT): https://it.au.edu

  
EN  


สมัครเรียน

ต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมาย *

 

ข้อมูลของคุณ
 
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล์ *
เบอร์โทร *
วันเกิด *
โปรดตอบคำถาม 2 + 2 = ? *

 

หมายเหตู: หากคุณพบปัญหาในการสมัครเรียน สามารถติดต่อเราได้ที่ email: info@vms.au.edu

1. หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ Apply Now เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ QR Code เพื่อชำระค่าชุดใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งมายังอีเมลของผู้สมัคร

2. เมื่อผู้สมัครได้รับ QR Code และชำระค่าชุดใบสมัคร แล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังอีเมล au_admission@au.edu ทางเจ้าหน้าที่จะส่งชุดรับสมัครให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยต้องแนบเอกสารการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย กลับมาที่อีเมล au_admission@au.edu

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะทำการจัดส่งบัตรนักศึกษาชั่วคราว และกำหนดการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ และกำหนดการสัมภาษณ์ ไปยังอีเมลของผู้สมัคร

* โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งแบบฟอร์มนี้


ติดต่อสอบถาม
     
     
LINE
Chat
   
หรือโทรหาเรา : 02-723-2380


   
 

     
    Assumption University of Thailand Copyright © 2021
Assumption University all rights reserved.